Болести и травми на ахилесовото сухожилие Преглед отблизо

Болести и травми на ахилесовото сухожилие

2017

Нов

Автор: Мартин Бърнев

ISBN: 978-619-221-029-8

Издателство: Медицински университет – Варна

 

Монографията на д-р Мартин Бърнев е посветена на патологията на ахилесовото сухожилие и представлява съществен опит за обзор на отделните нозологии и на съвременните диагностични и терапевтични възможности.

Специален акцент в изложението е поставен ...

Повече детайли

Продуктът не е наличен в момента

25,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Автор: Мартин Бърнев

ISBN: 978-619-221-029-8

Издателство: Медицински университет – Варна

 

Монографията на д-р Мартин Бърнев е посветена на патологията на ахилесовото сухожилие и представлява съществен опит за обзор на отделните нозологии и на съвременните диагностични и терапевтични възможности. 

Специален акцент в изложението е поставен върху представянето на модерните миниинвазивни оперативни техники, където авторът има и съществен личен принос и значителен клиничен опит. Наред с това са подробно разгледани и качествено илюстрирани сложните анатомични и физиологични характеристики на ахилесовото сухожилие: 148 фигури и 10 таблици. Приложени са 283 библиографски източника. Книгата е с обем от 170 страници. Авторът представя 358 клинични случая, лекувани с модификация на перкутанен шев на ахилесовото сухожилие в Катедра по ортопедия и травматология на МБАЛ ,,Света Анна” и МБАЛ ,,Еврохоспитал”, Варна, за периода 2007-2016 година. 

Книгата е полезна за студенти по медицина, специализанти по ортопедия и травматология и ортопеди, работещи в доболнична и болнична помощ, а също и общопрактикуващите лекари.

 

Съдържание:

Рецензия, доц. д-р Димитър Райков, д.м.

Рецензия, доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.

Използвани съкращения

Предговор

I.Въведение

1.1 Исторически преглед

1.2 Анатомия на АС

1.3 Микроструктура на АС

1.4 Биомеханика и механични свойства

1.5 Класификация на заболяванията на АС

II.Инсерционна тендопатия

2.1 Етиология на ИАТ

2.2 Патогенеза на ИАТ

2.3 Клиника на ИАТ

2.4 Диагноза на ИАТ

2.5 Неоперативно лечение на ИАТ

2.6 Оперативно лечение на ИАТ

2.7 Анализ и оценка на резултатите от лечението на ИАТ на АС

III.Неинсерционната тендопатия

3.1 Етиология на НАТ

3.2 Патогенеза на НАТ

3.3 Клиника на НАТ

3.4 Диагноза на НАТ

3.5 Неоперативно лечение на НАТ

3.6 Оперативно лечение на НАТ

3.7 Анализ и оценка на резултатите по AOFAS

IV.Травматични увреди на АС

4.1 Епидемиология

4.2 Етиопатогенеза на руптурата на АС

4.3 АВО кр. гр. и руптура на АС

4.4 Диагноза

4.5 Функционални тестове

4.6 Рентгенография

4.7 Сонография

4.8 Ядрено-магнитен резонанс

4.9 Диференциална диагноза

V.Лечение на травмите на АС

5.1 Неоперативно лечение

5.2 Оперативно лечение

5.3 Хирургически достъпи

5.4 Сухожилни шевове край с край

5.5 Отбременяващи сухожилни шевове

5.6 Външна фиксация

5.7 Пластично възстановяване с авто/алотрансплант

5.8 Минимално инвазивни техники

5.9 Следоперативно лечение

VI.Техника на МПШ

6.1 Предоперативно планиране

6.2 Инструментариум

6.3 Анестезия

6.4 Хирургична техника

6.5 Ендоскопски асистиран МПШ

6.6 Ехографски асистиран МПШ

6.7 Плазмотерапия и перкутанна фиксация с МПШ

6.8 МПШ при открити травми (лезии) на АС

VII.Особени клинични случаи с приложение на МПШ

7.1 Двустранна травматична руптура на АС

7.2 МПШ при случай с дезинсерция на АС от петната кост

7.3 МПШ при пациенти с наднормено тегло, значими съпътстващи общи заболявания и напреднала възраст

7.4 МПШ при застарели руптури на АС – възможно ли е това?

VIII.Постоперативен рехабилитационен протокол след МПШ при руптура на АС

IX.Лечение на усложненията след МПШ

9.1 Сурална невралгия

9.2 Локални кожни усложнения

9.3 Тромбемболични усложнения

9.4 Анализ и оценка на резултатите от лечението на рутурите на АС с МПШ

9.5 Резултати от функционални изследвания

9.6 Обем на движението в глезенна става

X.Заключение

Библиография

30 други продукти в същата категория: