Болести и травми на ахилесовото сухожилие Преглед отблизо

Болести и травми на ахилесовото сухожилие

Монографията е посветена на патологията на ахилесовото сухожилие и представлява съществен опит за обзор на отделните нозологии и на съвременните диагностични и терапевтични възможности. Впечатляващият литературен обзор от 231 заглавия доказва значимостта на избраната тема на монографията не само в национален, но и в международен мащаб.

Повече детайли

Продуктът не е наличен в момента

25,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Мартин Бърнев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-029-8
Как да цитирате: Бърнев, М. Болести и травми на ахилесовото сухожилие. Варна, МУ-Варна, 2017. 171 с.

Повече информация

Травмите на ахилесовото сухожилие са често срещани в съвременната травматология и редица проучвания съобщават за нарастване на тяхната честота. Причините са разнообразни и комплексни, като в литературата се обсъжда влиянието на дегенеративни, генетични и механични фактори.

Травматичните увреди на ахилесовото сухожилие засягат предимно хора в активна възраст между 30-49 г., но могат да бъдат засегнати и хора в напреднала възраст. Несистемното практикуване на различни видове спорт и екстремните натоварвания в свободното време днес са едни от водещите причини за травматичните увреди на ахилесовото сухожилие. По-голям риск от травми на сухожилието има при мъжете, отколкото при жените, като съотношението мъже / жени варира между 2:1 и 18:1.

Съвременните методи за лечение при травматична увреда на ахилесовото сухожилие включват оперативни и неоперативни процедури. Липсата на универсален терапевтичен подход е причина за все още неразрешения спор „за” и „против” оперативното лечение.

30 други продукти в същата категория: