Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти Преглед отблизо

Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти

2016

Нов

Автор: Любомира Коева-Димитрова

Медицински университет – Варна, ISBN 978-619-221-002-1

Издателска къща СТЕНО, ISBN 978-954-449-870-2 

Настоящия монографичен труд има за цел да се извърши анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове в град Варна. На тази база в книгата се правят... 

Повече детайли

10 Артикули

19,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Настоящия монографичен труд има за цел да се извърши анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове в град Варна. На тази база в книгата се правят и кoнкретни предложения за подобряване на финансовото състояние на тези търговски дружества, предвид спецификата на осъществяваната от тях дейност.

Обект на практическото изследване са всичките 9 на брой регистрирани в РЦЗ медицински диагностично-консултативни центрове на територията на гр. Варна, без да се конкретизират наименованията им, независимо дали са общински, дъщерни или частни. Основен източник на информация са публикуваните финансови отчети на лечебните заведения в Търговския регистър за периода 2008 – 2014 година.

Получените резултати, представени в това изследване и публикувани в тази книга, могат да послужат на мениджърските екипи и собствениците не само на анализираните ДКЦ-та, но и на останалите лечебни заведения за доболнична помощ от цялата страна.

 

Съдържание:

Увод

Рецензия от доц. Емануела Мутафова, д.и и рецензия от доц. Светлозар Димитров Стефанов, д.и.

Използвани съкращения

Глава първа. Характеристика на анализа на финансовото състояние

1.1. Относно същността на финансовия, финансово- счетоводния анализ и анализа на финансовото състояние

1.2. Видове и направления на финансово-счетоводния анализ

1.3. Относно методологията на ФСА и анализа на финансовото състояние

1.4. Финансово състояние и анализ на финансовото състояние

1.5. Субекти и потребители на анализа на финансовото състояние

1.6. Ограничения при анализа на финансовото състояние

Глава втора. Информационно осигуряване на анализа на финансовото състояние

2.1. Общи изисквания към счетоводната информация, представена във финансовите отчети

2.2. Елементи на финансовите отчети

2.3. Бази за оценяване на елементите във финансовите отчети

2.4. Годишен финансов отчет на предприятието

Глава трета. Анализ на имуществената структура

3.1. Обща постановка на анализа на имуществената структура

3.2. Анализ на актива на счетоводния баланс

Глава четвърта. Анализ на ликвидността и платежоспособността114

4.1. Характеристика на понятията ликвидност и платежоспособност

4.2. Анализ на ликвидността

4.3. Анализ на капиталовата структура и дългосрочната платежоспособност

Глава пета. Анализ на ефективността и рентабилността

5.1. Анализ на ефективността

5.1. Показатели за рентабилност

Глава шеста. Модели за общ и комплексен анализ на финансовото състояние

6.1. Модели за общ анализ на база на балансови зависимости

6.2. Комплексни модели за диагностика на финансовото състояние и ранжиране на предприятията

Заключение

Литература

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2, 3 и 4 

30 други продукти в същата категория: