Тумори на сърцето в детска възраст Преглед отблизо

Тумори на сърцето в детска възраст

2016

Нов

В монографията „Тумори на сърцето в детската възраст“ е с обем 204 стр. В нея подробно и задълбочено са отразени съвременните познания в клиничната изява, диагностициране, протичане, лечение и прогноза...

Повече детайли

16 Артикули

15,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

В монографията „Тумори на сърцето в детската възраст“ е с обем 204 стр. В нея подробно и задълбочено са отразени съвременните познания в клиничната изява, диагностициране, протичане, лечение и прогноза на доброкачествените и злокачествените сърдечни тумори, както и на тумороподобни състояния.

 

Д-р Петър Шивачев обобщава огромен литературен материал и в систематизиран вид представя най-новите данни в диагностиката и поведението при сърдечните тумори в детската възраст. Информацията е представена достъпно и онагледена богато чрез ехокардиограми, магнитнорезонансни образи, патоморфологични и хистологични препарати. Изложението е стегнато и подробно, следва определена схема, която е с дидактическа насоченост: епидемиология, патоморфология, диагноза, прогноза и лечение. Книгата е с практическо предназначение и представлява интерес за детските кардиолози, кардиохирурзи, морфолози, педиатри и кардиолози и всички медицински специалисти.

 

ISBN: 978-619-7137-88-0 
Издателство: Медицински университет – Варна

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

  I. ОБЩА ЧАСТ

Честота 

Клинична изява   

Диагноза

Диференциална диагноза

Поведение и лечение

Прогноза

Класификации

  II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

А. Първични доброкачествени сърдечни тумори: сърдечни рабдомиоми, сърдечни фиброми,

сърдечни тератоми, сърдечни миксоми, сърдечни хемангиоми, други сърдечни съдови тумори, атриовентрикуларен нодален тумор, тумор на клетките на Пуркиние, имфламаторен миофибробластен тумор, сърдечни липоми, сърдечни папиларни фиброеластоми, сърдечен параганглиом

Б. Първични малигнени сърдечни тумори: сърдечни саркоми, сърдечен ангиосарком , сърдечен рабдомиосарком , сърдечен фибросарком , синовиален сарком , миелоиден сарком , вретеновидноклетъчен сарком , сърдечен малигнен шваном , недиференциран сарком

сърдечен миксосарком , сърдечен лимфом , сърдечeн малигнен феохромацетом  , сърдечна форма на болестта на Rosai-Dorfman

В. Вторични (метастатични) сърдечни тумори: нехочкинови лимфоми, тумор на Wilms и други ренални неоплазми, вторични плеврални неоплазми,

Г. Тумороподобни състояния: интракардиални тромби, интраперикардиални бронхогенни кисти, перикардни кисти, сърдечни хидатидни кисти, епителиални кисти, кръвни кисти, вродени сърдечни аневризми и дивертикули

ЛИТЕРАТУРА 

30 други продукти в същата категория: