Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите Преглед отблизо

Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

1998

Ръководството е адресирано към студенти и стажанти по медицина, за да улесни тяхната подготовка по клинична лаборатория. Това е полезно четиво за млади лекари от практическото здравеопазване за пълноценно използване на възможностите на клинично-лабораторната диагностика; за усвояване и спазване на...

Повече детайли

2 Артикули

16,90 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Ръководството е адресирано към студенти и стажанти по медицина, за да улесни тяхната подготовка по клинична лаборатория. Това е полезно четиво за млади лекари от практическото здравеопазване за пълноценно използване на възможностите на клинично-лабораторната диагностика; за усвояване и спазване на изискванията към преданалитичната подготовка на пациенти и биологичния материал, осигуряващи резултати с висока достоверност; за създаване на умения за правилен избор на показателите, като се имат предвид икономическите аспекти на лабораторната дейност; за познаване и отчитане на интерференцията върху лабораторния резултат от различни фактори и особено лекарственото въздействие; за точно и пълно тълкуване на резултатите и корелацията между отделните параметри при различни заболявания, позволяващо подбора на най-информативната констелация.

Оригиналната английска терминология в текста е запазена, с цел читателите, които се допитват до чуждестранна литература да могат по-лесно да я възприемат.

Във втората част на ръководството има 13 глави (от 13-та до 25-та), като към всяка от тях е приложен библиографски списък.

Под редакцията на проф Т. Цветкова

Авторски състав: Стелиана Благоева, Росица Димитрова, Димитър Илучев, Стефан Костянев, Илия Леджев, Валя Маркова, Павел Павлов, Иванка Сиракова, Здравко Тарълов, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков,

ISBN: 954-9806-04-9

Част 2: стр. 274-522

30 други продукти в същата категория: