Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите Преглед отблизо

Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

1998

Ръководство за студенти медици, чиято основна задача е да организира оптимално провеждане на обучението по клинична лаборатория, което има преди всичко практическа насоченост – да подготви бъдещия медик за пълноценна и успешна...

Повече детайли

2 Артикули

16,90 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Ръководство за студенти медици, чиято основна задача е да организира оптимално провеждане на обучението по клинична лаборатория, което има преди всичко практическа насоченост – да подготви бъдещия медик за пълноценна и успешна работа. Разделено е на 12 глави, към всяка една от които е приложена подробна библиография на използваните източници.

В текста много термини и символи са запазени без да се заменят със съответния еквивалент на български език, за да бъдат улеснени читателите, при ползване на чужди оригинални литературни източници, а също и с цел легализиране на клинично-лабораторните резултати при евентуално ползване на чужди консултанти в България и чужбина.

Под редакцията на проф Т. Цветкова

Авторски състав: Николай Атанасов, Стоян Данев, Илия Леджев, Валя Маркова, Връбка Орбецова, Дора Терзиева, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков

Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, гр. Пловдив, 1998

ISBN: 954-9806-03-0

Част 1: стр. 7-273

30 други продукти в същата категория: