Всичко за кандидат-студентите по химия за специалности медицина, стоматология, фармация Преглед отблизо

Всичко за кандидат-студентите по химия за специалности медицина, стоматология, фармация

2012

Нов

Детайлно помагало, подходящо за кандидат-студенти по програмите по химия и опазване на околната среда на медицинските училища и университети в София, Варна, Пловдив и Плевен. Разработено е съобразно изискванията към бъдещите студенти и особеностите на всяко от висшите медицински...

Повече детайли

10 Артикули

23,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Детайлно помагало, подходящо за кандидат-студенти по програмите по химия и опазване на околната среда на медицинските училища и университети в София, Варна, Пловдив и Плевен. Разработено е съобразно изискванията към бъдещите студенти и особеностите на всяко от висшите медицински училища.

Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2016/2017г. След системна работа с книгата се очакват следните резултати:

- усвояване на темите за конкурсни изпити по химия в престижни медицински училища и университети в страната

- подготовка за отлично представяне на кандидатстудентските изпити по химия

- затвърждаване и награждаване на знания, умения и компетентности, необходими на кандидатстващите, полагащи изпит по химия

- прилагане с лекота на законите, величините и зависимостите и систематизиране на свойствата на веществата при решаването на задачите по химия на конкурсния изпит

Авторски състав: Пламен Пейков, Людмила Михова, Александър Златков, Кирил Атанасов

Кратко съдържание на сборника:

-  Строеж на атома

-  Периодичен закон и периодична система на химичните елементи

-  Химичните елементи

-  Химична връзка

-  Комплексни съединения

-  Химични елементи. Прости вещества и съединенията им

-  Термохимия

-  Окислително-редукционни процеси

-  Скорост на химичните реакции

-  Сорбция

-  Катализа

-  Химично равновесие

-  Дисперсни системи. Истински разтвори

-  Разтвори на еректролити

-  Колоидно-дисперсни системи

-  Теория за строежа на химичните съединения. Структурна теория

-  Алкани

-  Циклоалкани

-  Алкини

-  Арени

-  Халогенопроизводни на въглеводородите

-  Хидроксилни производни на въглеводородите

-  Амини

-  Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди и кетони

-  Карбоксилни киселини. Производни на карбоксилните киселни

-  Аминокарбоксилни киселини

-  Белтъци

-  Въглехидрати

Издателска къща „Просвета – София“ АД, 2012

ISBN: 978-954-01-2668-5

Стр: 328

30 други продукти в същата категория: